Foto: Jeron Groeneveld
Foto: Jeron Groeneveld

BOSKOOP – In het voormalige raadhuis in Boskoop gaat zich definitief de plaatselijke bibliotheek en het Coenecoop College vestigen. Dat is het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn overeengekomen met Bibliotheek Rijn en Venen en de middelbare school.

Het verhuizen van de bibliotheek uit de Babsloot naar het raadhuis is al lang een wens van het gemeentebestuur. ‘Maar dat kon eerst niet omdat contractueel was afgesproken dat de bibliotheek naar de plek van supermarkt Albert Heijn zou gaan. Maar nu dat niet door gaat, kan de bieb naar het raadhuis’, zegt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan). Kees van Velzen (CDA) vult hem aan: ‘We laten de raadzaal boven in tact. We gaan op zoek naar een uitbater die dat deel wil beheren. Er is namelijk ruimte voor vergaderingen en voor trouwerijen.’

Het achterstallige onderhoud in het oude deel van het raadhuis wordt weggewerkt. In het nieuwe deel komt de Boskoopse vestiging van het Coenecoop College. ‘De school zit nu in de Snijdelwijk. Daar zijn best veel problemen en de school ziet het aantal leerlingen teruglopen. Nu de school verhuist naar het centrum, is dat een veel fijnere plek’, aldus wethouder Han de Jager (CDA).

Gemeenteraadsverkiezingen

Het behouden van het raadhuis voor de gemeenschap en het vinden van een goede invulling was een belangrijke doelstelling van de collegepartijen voor deze regeerperiode. Dat is een grote wens van veel Boskopers. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar is het voor de partijen belangrijk om dit hoofdstuk goed af te sluiten.