Foto: Jeron Groeneveld
Foto: Jeron Groeneveld

ALPHEN AAN DEN RIJN – In de eerste of tweede week van mei maken wethouders Kees van Velzen (CDA) en Michel du Chatinier (ChristenUnie) bekend hoe zij de toekomst van Theater Castellum voor zich zien. Eind juni of begin juli beslist de gemeenteraad of het theater blijft bestaan.

Er zijn drie opties: 1) doorgaan op de huidige wijze en Castellum blijft sec een theater, 2) Castellum wordt niet alleen een theater maar opent letterlijk de deuren om andere initiatieven uit Alphen te huisvesten en 3) Castellum krijgt een andere commerciële functie waardoor het theater verdwijnt of er slechts beperkt ruimte overblijft voor theateractiviteiten.

Optie twee lijkt de voorkeur te hebben van het college van burgemeester en wethouders, maar een kosten/baten-analyse dat momenteel wordt gemaakt moet de voors en tegens van alle drie de opties boven water krijgen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Alphen miljoenen euro’s extra gestoken in het verliesgevende theater.

‘Dat er wat moet veranderen is duidelijk. We hebben jarenlang veel te weinig geld aan Castellum gegeven. Dat is niet eerlijk naar Castellum toe, dat moet veranderen. Maar we moeten wel kijken hoe we dit Huis van Ontmoeting gaan inrichten voordat we bepalen hoeveel geld er nodig is’, zei Van Velzen eerder.

Meerderheid gemeenteraad

Een meerderheid van de gemeenteraad, ondanks verdeeldheid binnen de coalitie bij met name Nieuw Elan, sprak vorig jaar uit dat Alphen een theatervoorziening als Castellum moet behouden: niet tegen elke prijs, maar wel bereid zijn om ver te gaan.

Om die reden besloot de gemeenteraad afgelopen zomer om één miljoen euro uit te trekken om de – door subsidietekort – opgelopen schulden van Castellum weg te werken. In november werd bekend dat Castellum ook in 2016 en 2017 enkele tonnen verlies zal maken.Audio: 2016-04-21 | Wethouder Kees van Velzen (CDA) over aanstaand besluit toekomst Theater Castellum