Foto: Ron Hoenson (Alphenphoto.nl)
Foto: Ron Hoenson (Alphenphoto.nl)

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – VVD heeft zich niet populair gemaakt binnen het college van burgemeester en wethouders en de coalitie van de gemeenteraad. Aanleiding is een amendement dat donderdagavond werd ingediend tijdens de raadsvergadering over het beschikbaar stellen van twee keer 2,5 miljoen euro voor de verkeersproblematiek in zowel Boskoop als Hazerswoude-Dorp. Dat zou betaald moeten worden uit de zogeheten NUON-reserves van de gemeente Alphen.

Not amused is de coalitie. ‘Woensdagavond kwam compleet out of the blue de aankondiging van dat amendement van VVD. Dat kan niet’, zegt Nieuw Elan-fractievoorzitter André de Jeu. Hij en andere fractievoorzitters van coalitiepartijen vinden dat vooraf in het reguliere overleg besproken had moeten worden dat VVD hier mee zou komen. VVD-fractievoorzitter Robbert Prins ontkent dat: ‘Wij hebben dit maandag tijdens het coalitie-overleg al aangekondigd en dit punt heeft VVD al drie jaar op rij in de kadernota geopperd.’

Lange schorsing

Ook de collega-wethouders van Tseard Hoekstra zijn niet blij. Dat werd al duidelijk tijdens de eerste termijn van het debat toen Hoekstra  (portefeuille verkeer) aankondigde dat het college geen voorkeur zou uitspreken maar de keuze aan de raad zou laten. Vervolgens kwam financieel-wethouder Michel du Chatinier (ChristenUnie) met een verhaal dat niet aansloot bij het VVD-initiatief. De Jeu probeerde daarna het college tot een eenduidig standpunt te verleiden en vroeg een schorsing aan.

Bijna drie kwartier werd de vergadering stilgelegd. Het begon met kortstondig overleg tussen Hoekstra en de VVD-fractie op de gang, gevolgd door topoverleg tussen de zes wethouders achter gesloten deuren. ‘Grote woorden’ werden gesproken, Hoekstra hield voet bij stuk en steunde de gemeenteraadsfractie van VVD. Hij ontraadde het amendement niet, waar zijn collega-wethouders op aandrongen. Het amendement, dat VVD samen met oppositiepartijen PvdA en SGP had ingediend, kreeg even na middernacht geen meerderheid in de gemeenteraad.

Collegebreuk overwogen

(Even) speelde het bij een aantal mensen door het hoofd om te breken met VVD vanwege dit voorval, maar daar werd van af gezien. Niet lang geleden was er ook al forse onenigheid omdat VVD ‘dwars lag’ bij het proces rond de herpositionering van de sociale werkvoorziening SWA na grote financiële problemen, wat de aanleiding was voor Willem-Jan Stegeman (D66) om vorig jaar maart zijn ontslag in te dienen als wethouder. Ook dat conflict liep hoog op, maar werd uitgesproken na de raadsvergadering.

Wel is het krediet van VVD opgeraakt. De andere coalitiepartijen willen in de laatste maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen niet nog een keer onaangenaam verrast worden door VVD bij de uitvoering van het huidige collegeprogramma. ‘De VVD-fractie heeft vanavond zijn eigen wethouder in de moeilijkheden gebracht. Hij heeft niet om dit amendement gevraagd’, vindt De Jeu.

NUON-reserves

Gemeente Alphen aan den Rijn ontving bijna tien jaar geleden vele miljoenen euro’s nadat NUON zijn aandelen verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Veel gemeenten en provincies in Nederland kregen geld dankzij uitgekeerde dividenden en rentes. Alleen als er geen andere mogelijkheden zijn voor financiering kan een beroep worden gedaan op de NUON-gelden, sprak de Alphense politiek af in het coalitieakkoord.

‘Ze willen twee keer 2,5 miljoen euro reserveren zonder plan. Dit is graaien uit de NUON-gelden en dat kan dus niet’, stelt De Jeu. De Nieuw Elanner noemt dit verkiezingsretoriek. ‘Er wordt al heel lang over dit probleem gesproken en iedereen wil het probleem oplossen. Wij zeggen: boter bij de vis, en trekken geld uit’, legt de VVD-voorman uit. ‘Ook als signaal naar andere overheden, dat zij zien dat Alphen bereid is om hier geld in te investeren.’

Maar de andere coalitiepartijen gaan daar niet in mee. ‘En dat vinden we jammer. We zeggen altijd met z’n allen: we moeten een groene stad met lef zijn. Tonen we een keer lef, gaan ze niet mee. En als dit verkiezingsretoriek is, dan was het een uitstekende gelegenheid geweest voor Nieuw Elan om dit te steunen want daar hadden zij dan ook van geprofiteerd’, aldus Prins.

Geld uitgeven zonder plan

‘Als we hier mee in hadden gestemd had de wethouder met een sterk verhaal naar de provincie en het Rijk kunnen gaan om dit te regelen’, zegt Prins. Maar andere coalitiepartijen blijven het 5 miljoen euro uitgeven zonder plan noemen.

Ook VVD heeft zijn munitie. Eind maart besloot de gemeenteraad, mede op initiatief van Nieuw Elan, dat de komende jaren 5 miljoen euro uitgetrokken wordt voor duurzaamheid. Ook dat wordt door VVD gezien als geld uitgeven zonder plan. VVD stemde destijds tegen.Audio: 2017-06-16 | Interview raadslid André de Jeu (Nieuw Elan) over onenigheid binnen college en coalitieAudio: 2017-06-16 | Interview raadslid Robbert Prins (VVD) over onenigheid binnen college en coalitie