Illustratie: Studio Alphen / Omroep West
Illustratie: Studio Alphen / Omroep West

HAZERSWOUDE-DORP – Maandag 25 september is de tweede informatieavond over de aanpak van de verkeersproblemen rond de kruising Gemeneweg (N209)-Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. Dat gebeurt in dorpshuis De Juffrouw.

De vorige informatiebijeenkomst was eind augustus maar viel gelijktijdig met de jaarmarktfestiviteiten in Hazerswoude. Om veel Dorpers de kans te geven zich te laten informeren, wordt een tweede bijeenkomst gehouden.

Inmiddels hebben de colleges van Gedeputeerde Staten (Zuid-Holland) en Burgemeester en Wethouders (Alphen aan den Rijn) ingestemd met de plannen. Het laatste woord is komend najaar aan Provinciale Staten en de gemeenteraad. Die gaan het plan niet blokkeren, blijkt uit een rondgang langs de fracties. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland al heeft aangekondigd dat – als Zuid-Holland instemt en de gemeenteraad niet – de plannen toch door gaan.

Geen tunnel

Meer dan tien jaar werd er gesproken over een te dure ondergrondse tunnel, een tunnelbak die het dorp in tweeën zou splitten of een rondweg dwars door de natuur. Maar het wordt iets anders. Er komt een fiets- en voetgangersbrug om de drukke provincialeweg over te steken, drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden en bij het grote kruispunt mag niet langer linksaf geslagen worden.

De fietsbrug komt aan de noordkant van Hazerswoude. Daar wordt de Gemeneweg tussen het Katjespad en de Burgemeester Warnaarkade verlegd. Ook komt een rotonde, met een aftakking naar een aan te leggen weg naar het dorp. Aan het zuiden komen ook twee rotondes inclusief nieuw aan te leggen lokale wegen naar het dorp. Er zijn drie opties voor de exacte plek waar die wegen komen te liggen. Die keuze wordt in 2018 gemaakt.

Ook mag op het kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat niet langer linksaf geslagen worden, alleen rechtsaf. Via de rotondes of de nieuw aan te leggen lokale wegen kan dan gekeerd worden of Hazerswoude in en uit gereden worden. In Hazerswoude wordt erg verdeeld gereageerd op de plannen. Tijdens een politieke bijeenkomst werd drie weken geleden geprotesteerd door tegenstanders.Video: Geen tunnel maar fietsbrug en rotondes in Hazerswoude-Dorp